Partnerský program

Registrácia pre partnera

Staňte sa našim partnerom a profitujte zo sprostredkovania nových klientov.

Partnerský program je určený pre všetky právnické a fyzické osoby s IČO, ktoré sa chcú zapojiť do sprostredkovania nových Klientov pre spoločnosť AKCIOMAT s.r.o.. Za sprostredkovanie nového Klienta, ktorý bude využívať našu službu aStravenka, je každý Partner odmenený. Výška odmeny a podmienky spolupráce sú uvedené v dokumente VOP-PARTNERA. Zmluva o spolupráci medzi spoločnosťou AKCIOMAT s.r.o. a Partnerom je uzatvorená na diaľku prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na aktuálnej stránke Partnerský program. Na diaľku uzatvorená Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť zaslaním akceptačného emailu spoločnosťou AKCIOMAT s.r.o..

Prostredníctvom tohto elektronického formulára si Partner elektronicky registruje nového Záujemcu/Záujemcov a súčasne do neho zadáva svoje osobné aj fakturačné údaje. Každý nový elektronicky registrovaný Záujemca pridaný Partnerom musí byť nami akceptovaný! Viac o odmene a podmienkach spolupráce nájdete v dokumente VOP-PARTNERA

Nie je možné si uplatniť Odmenu za takého sprostredkovaného Klienta, ktorý už bol elektronicky registrovaný iným Partnerom alebo už bola Odmena za daného sprostredkovaného Klienta vyplatená alebo so Záujemcom už bola v minulosti uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb! Viac o podmienkach nájdete v dokumente VOP-PARTNERA.

AKCIOMAT s.r.o. 
Němcovej 30 
042 18 Košice 

info@akciomat.sk | (+421) 0905 30 30 60

Ičo: 47884550
Dič: 2024139326
Ič dph: SK2024139326 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK46 8330 0000 0023 0183 0314   
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36291/V dňa 19.09.2014.

Registrácia
bola odoslaná!