Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky pre zamestnávateľa/živnostníka a jeho užívateľov

Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzkovateľa a jeho užívateľov

Všeobecné obchodné podmienky pre partnera

Zásady spracovania osobných údajov

Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol

AKCIOMAT s.r.o. 
Němcovej 30 
042 18 Košice 

info@akciomat.sk | (+421) 0905 30 30 60

Ičo: 47884550
Dič: 2024139326
Ič dph: SK2024139326 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK46 8330 0000 0023 0183 0314   
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36291/V dňa 19.09.2014.