O nás

Akciomat.sk:

Sme mladá dynamicky sa rozvíjajúca internetová spoločnosť. Na našej stránke sa prezentujeme firmy, organizácie a záujmové skupiny, ktoré u nás propagujú svoje tovary, služby alebo podujatia. Ponúkame bezplatné ako aj platené reklamné služby. V súčasnosti sú všetky naše aktivity upriamené na rozširovanie obsahu a zvyšovanie povedomia o našej stránke.

V prípade záujmu o spoluprácu alebo vytvorenie vzájomne prospešného partnerstva, neváhajte nás kontaktovať emailom alebo telefonicky!


Prevádzkovateľ:

AKCIOMAT s.r.o.

Němcovej 30

042 18 Košice, Slovensko

IČO:47884550

DIČ:2024139326

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK7409000000005059534579

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36291/V